Spoločenský tanec pre deti


Hľadáte pre svoje dieťa zmysluplnú voľnočasovú aktivitu?
Prihláste ho k nám na krúžok spoločenských tancov pre deti, ktorý beží celoročne. Venujeme sa pohybovovej príprave, štandardným a latinsko-ametickým tancom a taktiež hudobnej a rytmickej príprave až po základy etikety.

Tanec formuje leto i ducha :-)

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo chcete prihlásiť Vaše dieťa, neváhajte nás kontaktovať. Prihlásiť sa dá celoročne.